D’ordre del Sr. president del Sindicat de Regs, es fa saber:
  Que seguint les instruccions del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada pel *COVID-19, i atenent les recomanacions de les diferents institucions públiques, pel Sindicat s'han adoptat les següents mesures especials per a poder continuar prestant els serveis que hagen de complir-se, i garantir la seguretat dels treballadors i comuners.